Nå kan turistbussene kjøre lovlig:

Gjør tiltak for å trygge vegen til Fjellstua

Ålesund kommune har fått innvilget en søknad om å få oppjustert bruksklassen til vegen til Fjellstua fra 8 til 10 tonn. Dette betyr at turistbussene nå kan kjøre lovlig oppe på Aksla.

Får kjøre lovlig: Tidligere har det kommet fram at vegen til Fjellstua ikke er rustet for å kunne tåle trafikken av turistbusser om sommeren. Nå har kommunen fått oppjustert bruksklassen fra 8 til 10 tonn, noe som gjør at bussene kan kjøre der lovlig.   Foto: Arkivfoto

Vi følger nøye med på alle vegene våre

Oddvar Kongsvik
Ålesund

Sunnmørsposten har tidligere skrevet om at turistbussene som kjører til Fjellstua har gjort dette ulovlig. Dette fordi tillatt akseltrykk på vegstrekningen fra Aksla stadion har vært satt til 8 tonn (inntil i fjor 6 tonn), noe de fleste turistbussene overstiger.