Ålesund:

Vil vite mer om sjøkanten på Aspøya i historisk perspektiv

I arbeidet med ei kulturhistorisk stedsanalyse av Aspøya vet en etter hvert mye om murbyen og ganske mye om trebyen der. Men hvordan så sjøkanten - la si for 150 år siden, ut i bydelen?

NEDRE STRANDGATE: Oscar Larsens Pakkhus i 1910.  

Ålesund

Det vil Jorunn Monrad og de andre som arbeider med analysen i Ålesund kommune, gjerne høre mer om. Førstkommende søndag blir det foredrag om Aspøyas historie på Krakken i Brunholmgata 7 (tidligere Tonning skipshandel). Da med ei spesiell oppfordring til de som har informasjon og kanskje også gamle fotografier, om å bidra.