Harmonisk enighet i formannskapet i deponisaka:

Mener forurensa sjøbunn bør lagres på land - utenfor Ålesund

Strandakantdeponi ved Ellingsøyfjorden er ikke et alternativ, mener formannskapet i Ålesund. I stedet ønsker de helst at de forurensede massene langres et annet sted i landet.

Aspevågen: Undersøkelser har vist at deler av Ålesund havneområde er av de mest forurensede i landet, og Ålesund er ett av 17 prioriterte områder for opprydding.   Foto: Knut Arne Aarset

Ålesund

Mens Ålesund formannskap mandag sa nei til å sende kloakk og skitt ut av kommunen og til Storfjorden, kom et rørende enig formannskap til motsatt konklusjon når det gjaldt lagring av forurensa sjøbunn: