Bred invitasjon til ideverksted om Brosundtunnelen

Ålesund kommune vil at mange aktører medvirker til hvordan Brosundtunnelen skal utformes og inviterer til ideverksted i Arbeideren i slutten av mai.

Tunnel: Brosundtunnelen er tenkt å gå mellom Ysteneset og Skutvika. 22. mars 2018 vedtok et enstemmig bystyre i Ålesund at Brosundtunnelen skal være med i fase 1 av Bypakke Ålesund.   Foto: Morten Hjertø

Ålesund

Bypakke-kaoset har lagt seg litt – hva skjer nå?

Hurtigplanlegger tunnel under Brosundet

Planprogrammet for Brosundtunnelen er i gang, med mål om at den kan vedtas i bystyret i 2019.

Torsdag 31. mai inviterer kommunen i samarbeid med Norconsult til ideverksted for det viktige samferdselsprosjektet.

– Norconsult og Ålesund kommune er nå i fasen for innhenting av grunnlag og kunnskap. Før forslaget til planprogram er klart og kan sendes ut på høring er det viktig at vi har et så godt faktagrunnlag som mulig. Det er derfor viktig at vi i en tidlig fase kan diskutere fritt og åpent om ulike løsninger og mulige problemstillinger, forteller prosjektleder og planlegger i kommunen, Tom Rian i en pressmelding om arrangementet.

På invitasjonslista står 25 ulike aktører – om en regner kommunen selv som bare en aktør. Det er alt fra «blålysetater», regionale myndigheter og utbyggere, til drosjeselskap, Bypatrioten og Fjordlaks (se hele lista under).

– Før planprogrammet er klart ønsker vi at flest mulig skal få et innblikk i prosessen og status for arbeidet som gjøres. Det er viktig at man blir klar over hvilke premisser man jobber under og hvilke sikkerhetskrav som stilles til et slikt tunnelprosjekt. Denne informasjonen er viktig å nå ut med og blant annet derfor er innbyggerne også godt representert gjennom sine folkevalgte, bydelsutvalg og plan- og bygningsutvalget (PBU), sier Rian.

Når planprogrammet er klart sendes det ut på høring og skal deretter fastsettes av bystyret.


Her vil dei bygge bru og tunnel for 50 milliardar

Norges nest største eksportfylke treng å bli knytt saman nord-sør. Det var gjennomgangstonen då ni samferdselsprosjekt vart presentert på The North West-konferansen i Ålesund.

 

Forsøker å forhindre at bypakken blir forsinka med flere år

Frykter Lerstadvegen blir utsatt

Det jobbes intenst for å hindre at bypakken for Ålesund blir utsatt med flere år. I verste fall kan det få konsekvenser for Lerstadvegen.

Delte meninger om prislappen til Brosundtunnelen

– 600 millioner er et fantasitall

– Fantasitall, sier Kjetil Strand i Statens vegvesen om prislappen på Brosundtunnelen. – Her bekrefter Strand at han syns tunnelen er en dårlig idé, sier Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista).


Liste over inviterte

1 Bypatrioten AS

2 Destinasjon Ålesund og Sunnmøre

3 Fjordlaks AS

4 Fylkesmannen i Møre og Romsdal

5 Helse Møre og Romsdal

6 Aksla Parkering AS

7 Kystverket Midt‐Norge

8 Liaaen Eiendom AS

9 Møre og Romsdal fylkeskommune

10 Møre og Romsdal politidistrikt

11 Mørenett AS

12 Nettbuss Møre AS

13 NTNU i Ålesund ‐ Studenter

14 Næringsforeningen i Ålesundregionen

15 NHO Møre og Romsdal

16 Riksantikvaren

17 Ring Taxi AS

18 Sentrumsforeningen

19 Statens vegvesen

20 Ålesund brannvesen

21 Ålesund byutvikling

22 Ålesund og Omegn Cykleklubb

23 Ålesund Taxi AS

24 Ålesundregionens Havnevesen

25 Ålesund kommune ved:

‐ Formannskapet

‐ Plan‐ og byggesaksutvalget

‐ Hessa, Skarbøvik og Aspøy bydelsutvalg

‐ Nørvøy, Nørvasund og Hatlane bydelsutvalg

‐ Vann, avløp og renovasjon

‐ Veg, anlegg og park

‐ Plan og bygning

‐ Beredskap

‐ Kommuneoverlegen

‐ Barnerepresentanten