Foreldre og barn ber politikere om hjelp:

– Vi vil ikke at dyreklubben skal legges ned

– Vi vil ikke at dyreklubben skal legges ned, for dette stedet er svært viktig for oss, skriver tre av barna som bruker klubben i et brev til Ålesund kommune.

– Hvis dyreklubben legges ned, har vi ikke en plass vi kan være og kose med dyr. Please hjelp oss! skriver Alise, Jakob og Kristine i brevet til kommunen, som spres på Facebook.  Foto: Skjermpdump /Arkivfoto

Ålesund

Igjen er Borgund dyreklubb trua med nedlegging. Soknerådet ved Borgund kirke er i dag ansvarlig for drifta av dyreklubben, men ønsker at Ålesund kommune skal overta.

16. mai blei det holdt et møte der representanter fra kommunen, menighetsrådet og dyreklubben var tilstede, kommer det fram av sakspapirene til Kultur- og oppvekstutvalget i Ålesund kommune, som har møte mandag 11.06 der det orienteres om saka.

"I møtet ble det formidlet fra Borgund sokneråd at de snarest vil ha en avklaring i saken, da de uten en slik avklaring ser seg nødt til å avvikle driften ved dyreklubben i løpet av høsten 2018", står det i sakspapirene.

– Kose med dyr

  Foto: Arkivfoto: Sofie Svanes Flem

I et brev som er sendt inn til kultur- og oppvekstutvalget, og som også spres på sosiale medier, ber barn og foreldre om hjelp for å berge klubben.

– Vi leker oss og koser med dyrene. Please hjelp oss til å få fortsette med dette. Visst noen er trist kan de komme hit og kose med dyrene. Det hjelper, tro oss! Dyreklubben er som et andre hjem for oss. Visst dyreklubben legges ned, har vi ikke en plass vi kan være og kose med dyr. Please hjelp oss! står det i brevet, undertegnet Alise(12), Jakob (12), Johanna (8) og Kristine (11).

Borgund dyreklubb

Dyreklubben truet - ber kommunen overta drifta

I håp om å unngå nedlegging, ber soknerådet Ålesund kommune overta drifta av Dyreklubben.


Kommunen ønsker samarbeid

I en pressemelding sendt til Sunnmørsposten, skriver foreldrene Laila Reinseth og Nina Heltne Helland at de kommer til å stille opp i møtet førstkommende mandag.

I sakspapirene for møtet, der saka om dyreklubben kun er ei orienteringssak i denne omgang, orienterer rådmann Liv Stette om prosessen så langt.

«Kommunen anser Borgund dyreklubb som viktig for å kunne gi et bredere kulturtilbud til innbyggerne i kommunen. Dyreklubben har potensiale for å bli brukt mer både av barnehager og skoler, integrering av innvandrere og andre grupper. Det er behov for en grundigere undersøkelse for klargjøring av praktiske og økonomiske konsekvenser som et samarbeid vil ha.», skriver rådmannen i sin vurdering.

Videre skriver hun at kommunen ikke ønsker å overta heile driften, men heller få til et forpliktende samarbeid med Borgund dyreklubb som sikrer videre drift. Virksomhet kultur og folkehelsekoordinator undersøker mulighetene for videre samarbeid, der klubben og kommunen kan utvikle tilbudet videre. Saka må også ses i sammenheng med den nye kommunen, konkluderer rådmannen.

Foreldrene føler seg ikke betrygget av denne vurderingen.

– Ålesund kommune har gitt uttrykk for at de ønsker å samarbeide med soknerådet om videre drift. Et samarbeid er ikke aktuelt for soknerådet. Om ikke Ålesund kommune snur om på konklusjonen står Borgund Dyreklubb i fare for nedleggelse! skriver Reinseth og Heltne Helland.

Ålesund kommune gir i dag et årlig tilskudd på 217.000 kroner til drift av dyreklubben.

(Rettelse - her manglet det beklageligvis noen nuller).


Slik skal Dyreklubben reddes

Dyreklubben har slitt økonomisk i mange år, men denne uken står frivillige og sponsorer på for å gi klubben et skikkelig løft.