FAU ved Spjelkavik ønsker leksefri skole:

Ja til prøveprosjekt med leksefri skole

Et flertall i Ålesund bystyre er positive til å utrede et prøveprosjekt om leksefri skole.

Foreldre fra Spjelkavik barneskole møtte opp i bystyret. Fremst Cecilie Schei Kaljic.  Foto: Sofie Svanes Flem

Ålesund

Saka kom opp i Ålesund bystyre etter et innbyggerinitiativ, og et stort flertall var positive til et avgrensa prøveprosjekt.