Borgundvegen 199:

Ser på ny bruk av sjukeheimsområde

Ålesund kommunale eiendom (ÅKE) utfører en mulighetsstudie for Borgundvegen 199 (tidl. Ålesund sykehjem) og boligene i 185.

TOMT: Gunnar Leira i ÅKE foran Borgundvegen 199.  Foto: Staale Wattø

Ålesund

Planen legges frem i styret i ÅKE 29. september. Flere representanter innen helse/velferd/omsorg deltar i prosessen, blant anna relatert til erstatning for omsorgsplassene i Volsdalen (bokollektivet og Nørvegata 1A/B, Borgundheimen og framtidige nye helse- og omsorgsbehov.

En har sett på fortettningsmuligheter. I dag er nær 6 mål avsatt til bygninger, men totalt 17 mål er tilgjengelig, avsatt til offentlig formål på det ÅKE anser som ei svært sentral tomt. Det har vært store forventninger til snarlig realisering av et nytt prosjekt på eiendommen, men ut over midler til selve utredningen er det ikke lagt inn midler i investeringsbudsjettet.