Rådmannen har foreslått begrensninger på skjenkebevillingen:

Kan bety at O'Learys ikke kan åpne på Moa

Rådmannen i Ålesund har foreslått kraftige begrensninger på skjenkebevillingen til O'Learys. Det kan få konsekvenser.

Gedigent: O’Learys åpnet Nordens største sportsbar i Stockholm i 2013. Det nye konseptet ved Amfi Moa blir på 4.000 kvadratmeter og blir desidert størst i Norge.  Foto: O’Learys

Ålesund

O'Learys har planer om å åpne et 3.500 kvadratmeter stort underholdningskonsept med både restaurant, sportsbar og underholdningsavdeling med blant annet bowling, curling og shuffleboard.

O'Learys eierselskap, Bergen Sportshus Holding, har søkt Ålesund kommune om skjenkebevilling for alle områdene, men Rådmannen har innstilt på å kun gi O'Learys bevilling for restaurantavdelingen, og for bowling- og spillområder etter klokka 23.