Litt nattebråk må til i Larsgården

Skanska Norge AS har informert Ålesund kommune og naboer om at det denne uka kan ventes noe nattestøy fra byggearbeid fra tankanlegget i Larsgården.

Larsgården: St1 sine oljetanker oppgraderes. 

Ålesund

Eieren av anlegget, St1, har krav på seg til å gjennomføre tiltak innen fristen 1. januar 2019 som Miljødirektoratet har gitt.

Det må støpes oppsamlingsarrangementer under flere tanker. På tre av disse må det støpes kontinuerlig glidestøp, og når støpen er påbegynt, må den gå til korrekt vegghøyde er oppnådd.

Avbrudd i støpen vil kunne føre til at glideformen setter seg fast, og dette vil ha store konsekvenser, skriver Skanska. I uke 37 (denne), uke 41 og 45 er det derfor planlagt nattarbeid i fire døgn og over fem døgn i uke 45.

Skanska oppretter egen blogg der berørte naboer kan få oppdatert informasjon om det pågående arbeidet.