Ålesund:

Vil bygge høyere enn tillatt i Spjelkavik

EKA Invest AS har nye planer for tre eiendommer i Spjelkavik, mellom Sparebanken Møre og Vasstrandvegen.

Spjelkavik: Ønsker leilighetsbygg som er mye høyere enn det reguleringsplanen tillater.  

Ålesund

I en forhåndskonferanse med Ålesund kommune er det fremlagt et prosjekt på fire etasjer med parkeringskjeller, der første etasje skal benyttes til forretning og kontor, mens andre til fjerde etasje består av leiligheter. Det er også lagt opp til parkeringsareal sør og nord for bygget.