Økonomi og budsjett:

Skattevekst redder Ålesund kommune

Rådmannen og økonomisjefen gjorde opp status for formannskapet.

Økonomisjef: Ole Kristian Arntsen i Ålesund kommune. Prognosene viser at underskuddet i 2018 blir mindre enn først varsla, blant anna takket være gode skatteinntekter – og at rådmannen tidligere i år innførte strenge restriksjoner i ansettelser og innkjøp. Arkivfoto:  Foto: Marius Simensen

Ålesund

Tirsdag var de økonomiske prognosene for 2. tertial 2018 og tertialrapporter fra de ulike virksomhetene oppe til behandling i Ålesund formannskap.