Skal se på forvaltning av Brusdalsvatnet

Skal utarbeide prinsipper og føringer for hvordan drikkevannskilden skal forvaltes og beskyttes.

BRusdalsvatnet: Drikkevannskilde for over 60.000.  Foto: Staale Wattø

Ålesund

Et flertall i formannskapet støtter rådmannens forslag til organisering av arbeid med en strategi for forvaltning av nedslagsfeltet til Brusdalsvatnet. Rådmannen vil opprette en administrativ arbeidsgruppe.

– Det har vært forskjellige meninger fra fagmiljøene på hvilken risiko ulike typer aktivitet rundt kilden utgjør, noe som har ført til usikkerhet knytta til hva som er forsvarlig nivå på beskyttelse, står det.