Skal se på forvaltning av Brusdalsvatnet

Skal utarbeide prinsipper og føringer for hvordan drikkevannskilden skal forvaltes og beskyttes.

BRusdalsvatnet: Drikkevannskilde for over 60.000.  Foto: Staale Wattø

Ålesund

Et flertall i formannskapet støtter rådmannens forslag til organisering av arbeid med en strategi for forvaltning av nedslagsfeltet til Brusdalsvatnet. Rådmannen vil opprette en administrativ arbeidsgruppe.