Budsjett 2019 for Ålesund:

Disse tiltakene fikk bystyret skvist inn

Ekstra midler til seremonirom, elsykler, skjærgårdtjeneste, frikort for tredjeklassinger i svømmehallen, kultur, pårørendekoordinator og midler til oppstart av et dagtilbud for rusmisbrukere.

Postgirobygget på scena under Ålesund Båtfestival for noen år siden. Potten til festivaler økes.   Foto: Bjørn Vatne

Ålesund

Etter en debatt der de fleste av bystyrets 49 representanter hadde noe på hjertet torsdag kveld, vedtok bystyrets flertall som venta budsjettet for Ålesund kommune 2019.