Bystyret:

– Nye Ålesund må ha eget mobbeombud

Bystyret mener at det bør etableres et mobbeombud i nye Ålesund, og oversender saka til prosjektlederen. – Et utrolig stort steg i riktig retning, sier Elevorganisasjonen

Fornøyd: Sigurd Eidset i Elevorganisasjonen Møre og Romsdal møtte opp i bystyret for å følge saka om mobbeombud.  Foto: Sofie Svanes Flem

Ålesund

– Honnør til bystyret, som har tatt et utrolig stort steg i å høre elevene sin sak, sier politisk nestleder Sigurd i Elevorganisasjonen Møre og Romsdal etter bystyrets vedtak torsdag kveld.

Kampen for et eget mobbeombud for elevene i Ålesund er ikke vunnet – men bystyrevedtaket er en viktig seier på vegen, påpeker han.

– Dette er noe elevene tydelig har spurt etter, sier Eidset

– Mobbing finnes på hver enkelt skole i heile fylket. Elevene trenger noen som kan kjempe deres sak. Nå vet de ikke hvem de skal henvende seg til.

Bakgrunn:

Vil ha eget mobbeombud i Ålesund

– Det er noe i skolen som ikke stemmer. Det er dessverre ikke alt som står rett til. Mange av barna våre slites i stykker av et skolemiljø som ikke er bra.


Eget mobbeombud i fylket

Saka kom opp i bystyret som følge av et initiativ fra Håkon Lykkebø Strand (Frp).

Tilrådninga fra kultur- og oppvekstutvalget var å avvente etablering av et eget mobbeombud for å kunne se det i sammenheng med det ombudet som nylig blei etablert i fylket.

Lykkebø påpekte at det i så fall ville bli den nye kommunen som må etablere et mobbeombud, og ba om at man oversendte saka til prosjektleder i nye Ålesund for å ta den videre i fellesnemnda (som fungerer som et slags midlertidig kommunestyre i den nye storkommunen).

Han fikk enstemmig støtte fra resten av bystyret.

– Det er kjempebra at bystyret støtter dette. Jeg ser fram til at vi kan få et eget mobbeombud som skal hjelpe elever på skoler i heile den nye kommunen, sier Lykkebø Strand.

– Det viktigste ombudet skal gjøre er å hjelpe foreldre og barn gjennom situasjonen. Gi rådgivning og hjelpe til i prosessen. Ombudet kan også bistå lærere. Ikke minst er det viktig at et slikt ombud ikke sitter på et kontor, men reiser rundt og møter elevene, sier han.


Kronikk

«Blir barnet ditt mobba?»

Mobbing kan starte tidleg, allereie i barnehagen, og mobbeombodet oppmodar foreldre som opplever dette om å søkje hjelp om dei føler dei ikkje blir høyrde når dei tek opp problema med barnehagen. Det skriv mobbeombodet og elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal i denne kronikken.