Blindheim:

Nå blir Blindheim bokmålsskole

Blindheim barneskole skifter målform fra nyttår.

Blindheim barneskole. 

Ålesund

For sjøl om det blei holdt folkeavstemming, var det opp til bystyret å avgjøre om man ville lytte til den rådgivende avstemmingen.