Blindheim:

Nå blir Blindheim bokmålsskole

Blindheim barneskole skifter målform fra nyttår.

Blindheim barneskole. 

Ålesund

For sjøl om det blei holdt folkeavstemming, var det opp til bystyret å avgjøre om man ville lytte til den rådgivende avstemmingen.

Politikerne lytta til folket – dermed endres målformen for Blindheim barneskole fra nynorsk til bokmål, med virkning fra 1. januar 2019.