Egen buss-sluse til Moa

Startskuddet for «prioritert buss» i Ålesund.

Slipper rundkjøringer: Et av forslagene i Cowi-rapporten er en egen buss-sluse, som sparer bussen for køkjøring gjennom tre rundkjøringer til Moa. FOTO: ÅLESUND KOMMUNE 

Ålesund

Formannskapet støtter opp om at konseptet «prioritert buss» legges til grunn for videre arbeid med kollektivsatsing i Ålesund. Dette bygger på anbefalingene i rapporten som Cowi leverte tidligere i år. Cowi utredet flere ulike alternativer, inkludert «superbuss» og bybane, og den klare anbefalingen var «prioritert buss» med tiltak for å bedre busstilbudet.