Venter på svar om rampe ved Ålesund kirke

Kirkevergen og driftslederen har fått mye positiv respons til planene om å bygge rampe og rekkverk ved Ålesund kirkes hovedinngang.

ÅLESUND: Kirkeverge Svein Rune Johannessen (t.v.) og driftsleder Geir Aure i Ålesund kirkelige fellesråd utenfor Ålesund kirkes hovedinngang på østfasaden. Det søkes etablering av rampe til høyre for trappen slik at de med bevegelseshemning eller rullestol kan komme inn. Politikerne skal i januar vurdere verneverdi/symmetri opp mot universell utforming /tilgjengelighet.  Foto: Marius Simensen

– Det har jo vært ulykker i denne trappa

Geir Aure
Ålesund

Kirkeverge Svein Rune Johannessen forteller at tilbakemeldingene kommer fra ulike hold, også fra bevegelseshemmede og eldre mennesker som i dag ikke går i begravelser i Ålesund kirke, fordi de har problemer med å komme seg inn hovedinngangen. Kirkens hovedinngang på østsiden har i dag bare trapper. Planen er å tilrettelegge for universell utforming slik at bevegelseshemmede kan komme seg inn i kirka via hovedinngangen på lik linje med alle andre.