Vurderer å kjøpe Nørvelia barnehage

Steinerskolen har vist interesse for tidligere Nørvelia barnehage.

Tidligere Nørvelia barnehage ligger ved Borgundvegen i Ålesund.   Foto: Hilde Hovik

Ålesund

Til sommeren vil Steinerskolen trolig ha behov for nytt bygg. I dag leier de Ratvikåsen skole, men der må de kanskje ut når elevene ved Kolvikbakken ungdomsskole midlertidig rykker inn mens deres egen skole bygges ut.

ÅKE, Ålesund kommunale eiendom, foreslår at Steinerskolen får mulighet til å kjøpe Nørvelia barnehage, som ligger ved Borgundvegen. Det er uklart hvor stor del av tomta Steinerskolen er interessert i å kjøpe. Det er også uklart om Steinerskolen ser for seg å benytte eksisterende bygg på eiendommen.