Vurderer å kjøpe Nørvelia barnehage

Steinerskolen har vist interesse for tidligere Nørvelia barnehage.

Tidligere Nørvelia barnehage ligger ved Borgundvegen i Ålesund.   Foto: Hilde Hovik

Ålesund

Til sommeren vil Steinerskolen trolig ha behov for nytt bygg. I dag leier de Ratvikåsen skole, men der må de kanskje ut når elevene ved Kolvikbakken ungdomsskole midlertidig rykker inn mens deres egen skole bygges ut.