Ålesund kommune gikk i overskudd:

Styrer Ålesund ut av ROBEK

– Nå leverer vi et overskudd på fjerde året på rad, og det betyr at vi er ute av ROBEK-lista, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

Ordfører Eva Vinje Aurdal (Arbeiderpartiet). ARKIVFOTO: Staale Wattø  Foto: Staale Wattø

Ålesund

15. februar var tallene for Ålesund kommune klare, og de viser et netto driftsresultat på 55,5 millioner kroner, og et overskudd på 27,5 millioner, melder kommunen i en pressemelding.

Overskuddet de siste fire årene har blitt brukt til å betale ned på tidligere års underskudd. Kommunen er dermed ute av ROBEK-lista, svartelista for kommuner med dårlig økonomistyring. Som igjen betyr større handlingsrom.

Offisielt er kommunen ikke tatt ut før regnskapet for 2018 er godkjent. Nå skal tallene gjennom revidering og politisk behandling for regnskapet er endelig godkjent. Men kommunen har oppfylt den forpliktende planen fra fylkesmannen.

Rådmannens budsjettforslag for 2019:

Ut av Robek - like stramt?

Det var en rådmann "preget av stundens alvor" som la fram budsjettforslaget for Ålesund kommune i 2019. - Nå kan dere med rette si at dere styrer en milliardbutikk. Vi regner med at regnskapet vil overstige 4 milliard allerede i 2018, sa Liv Stette til politikerne.


– En god nyhet, sier ordfører Eva Vinje Aurdal om regnskapstallene.

– Det er på sin plass å rette en stor takk til den administrative ledelsen og de ansatte i Ålesund kommune som har hatt tøffe krav til innsparing, samtidig som de jobber med på å bygge nye Ålesund kommune. Dette gir oss et større økonomisk handlingsrom når vi nå skal gå sammen med de andre kommunene i nye Ålesund, sier hun ifølge en pressemelding.

Årene på ROBEK-lista har satt begrensninger for kommunens pengebruk. I budsjettet for 2019 fikk politikerne endelig større handlingsrom til å sette i gang høyt etterlengta investeringer i blant annet skolebygg. I løpet av 2019 skal spaden i jorda for både Kolvikbakken, Hessa og Emblem skole, ifølge bystyrets budsjettvedtak. 

Budsjettet for Ålesund 2019:

Kunne slippe jubelen løs for Emblem skole - men når kommer spadetaket?

Ålesund er straks ute av Robek-lista - og neste år skal spaden i jorda for Kolvikbakken og Emblem skoler. - Endelig er det vår tur!

Budsjett 2019 for Ålesund:

Disse tiltakene fikk bystyret skvist inn

Ekstra midler til seremonirom, elsykler, skjærgårdtjeneste, frikort for tredjeklassinger i svømmehallen, kultur, pårørendekoordinator og midler til oppstart av et dagtilbud for rusmisbrukere.


Fakta:

-          Netto driftsresultat i 2018 (inkludert nye Ålesund) – 40 197 785

-          Netto driftsresultat ekskl. nye Ålesund kommune – 55 536 855

-          Et regnskapsmessig mindreforbruk på 27,5 mill. kroner i 2018

-          Kommunens driftsinntekter er på 3 674 992 855,97

-          Kommunens lønnsutgifter for 2018 ligger på 1 850 158 310,81

-          Sum overført til investeringsregnskapet for 2018 er på 16 813 238,30

-          Sum avsatt til disposisjonsfond i 2018 er på 13,1 millioner.

-          I 2018 ble siste del av tidligere års merforbruk betalt ned, en sum på 28 819 544,42, noe som fører Ålesund ut av ROBEK-lista, som følge av overskuddet i 2017.

Overskuddet på 27,5 millioner er omtrent like stort som bufferen som lå inne i budsjettet.

Skryteliste

Ordfører Eva Vinje Aurdal benytter anledningen til å skryte av koalisjonen mellom AP, Krf, SV, MDG med følgende skryteliste:

– Vi har klart å friskmelde økonomien i Ålesund kommune, samtidig som vi har utvikla enda bedre tjenester til innbyggerne. Vi øker tilskuddet til frivilligheten og vi satser på flere ulike kultur – og miljøtiltak. Vi har starta nytt avlastningstilbud for demente, og styrka både hjemmetjenesten, rus og psykiatri.  Vi har også tilført skolene flere lærerstillinger. Denne satsingen vil vi fortsette med i nye Ålesund, vi vil fortsette å utvikle gode tjenester til alle de som bor i kommunen vår.

Rådmannens budsjettforslag for 2019:

Ut av Robek - like stramt?

Det var en rådmann "preget av stundens alvor" som la fram budsjettforslaget for Ålesund kommune i 2019. - Nå kan dere med rette si at dere styrer en milliardbutikk. Vi regner med at regnskapet vil overstige 4 milliard allerede i 2018, sa Liv Stette til politikerne.

Budsjettdebatt i bystyret:

Krangel om hvem som er mest økonomisk uansvarlige

Ålesund er ute av ROBEK ett år før tida. Nå får politikerne friere økonomiske tøyler, men ingen ønsker returbillett til svartelista.


Disposisjonsfond

De siste årene har kommunen jobbet med å øke midlene som blir avsatt til disposisjonsfondet. I 2018 ble 13,1 millioner ført over. Dette er midler som gir kommunen et bedre handlingsrom i årene som kommer, skriver kommunen.

– Også i år har vi klart å avsette midler til disposisjonsfond. Det er nødvendig for å opprettholde en sunn økonomi framover, avslutter Aurdal.