Ålesund kommune:

Se bystyremøtet direkte

Her kan du følge bystyremøtet direkte fra klokka 17. Sendingen er produsert av Ålesund kommune.
Ålesund

Her er saklista til torsdagens møte:

Saknummer       Tittel

014/19                  Referatsaker

015/19                  Borgundvegen 199 + 185 Mulighetsstudie - Saksfremlegg

016/19                  Orientering til bystyret om inngått forlik i stevningssak - Håndverkertjenester

017/19                  Arbeid med klima og energi i kommunen

018/19                  Sykkelbyavtale

019/19                  Innbyggerinitiativ - Nei til ny firefelts motorveg på Sandingane

020/19                  Alternativ vannforsyning - tilleggsvurdering

021/19                  Høringsuttalelse til forslag til ny selskapsavtale for ÅRIM            

022/19                  Etablering av nytt foretak for kommunerevisjonen

023/19                  Midlertidig økning av administrasjonsressurs for rektor ved Ålesund kunstfagskole

024/19                  Ferieåpne kommunale barnehager

025/19                  Insentivordning for tilflyttede studenter

Her finner du hele sakskartet med sakspapirer.

Votering i Ålesund bystyre.  Foto: Marius Simensen