Høyere inngangspris til Fjellstua tvinger fram nye ideer på byfjellet:

Foreslår bunker-museum ved Fjellstua

– Bunkerne på Aksla kan bli supre turistattraksjoner, mener Bente Saxon.

Her kan det bli museum: Den store kommandobunkeren ligger allerede klar til å bli tatt i bruk som turistattraksjon, mener Bente Saxon. Hun fikk ideen om dette så langt tilbake som i 1984, da BBC besøkte bunkerne på Aksla i forbindelse med innspilling av tv-serien «Malstrøm» i Ålesund. Nå er tiden moden for å utvikle tilbudet til turister og andre besøkende i området ved Fjellstua, mener hun. Både for turistenes egen del, men også for at byen kan hente ut mer penger fra besøket. 

Det er viktig med tilrettelegging og verdiskaping fra turismen

Bente Saxon
Ålesund

Hun ønsker at de gamle bunkerne blir bedre tilrettelagt for at folk kan gå inn i dem.