Høyere inngangspris til Fjellstua tvinger fram nye ideer på byfjellet:

Foreslår bunker-museum ved Fjellstua

– Bunkerne på Aksla kan bli supre turistattraksjoner, mener Bente Saxon.

Her kan det bli museum: Den store kommandobunkeren ligger allerede klar til å bli tatt i bruk som turistattraksjon, mener Bente Saxon. Hun fikk ideen om dette så langt tilbake som i 1984, da BBC besøkte bunkerne på Aksla i forbindelse med innspilling av tv-serien «Malstrøm» i Ålesund. Nå er tiden moden for å utvikle tilbudet til turister og andre besøkende i området ved Fjellstua, mener hun. Både for turistenes egen del, men også for at byen kan hente ut mer penger fra besøket.  Foto: Staale Wattø

Det er viktig med tilrettelegging og verdiskaping fra turismen

Bente Saxon
Ålesund

Hun ønsker at de gamle bunkerne blir bedre tilrettelagt for at folk kan gå inn i dem.