– Vi burde ha kommet lenger, innrømmer rådmannen:

Fylket gir millioner til byutvikling – dette fikk Ålesund til, og dette skal gjøres

Ålesund, Molde og Kristiansund har siden 2014 fått mange millioner av fylket til byutvikling. I Ålesund har det blitt mest planer – og få fysiske prosjekter.

Torghagen: Torghagen i 2018 på Kiperviktorget i sentrum var ett av de fem prosjektene som Ålesund har avslutta, med støtte fra «Byen som regional motor». Nå har kommunen søkt om støtte til et varig prosjekt med oppgradering av torget.  Foto: Staale Wattø

Ålesund

Totalt har Ålesund fått innvilget støtte på ca. 24 millioner kroner av fylket til ulike prosjekter siden 2014.