250.000 til brannsikring

Ålesund kommune søkte om 400.000 kroner til brannsikring av tette trehusmiljøer.

TREHUS: Terje Baratholm Eidsvik (f.v.), Jorun Monrad fra plan og bygning i Ålesund kommune sammen med Sindre Egeness i Ålesund brannvesen.  Foto: Marius Simensen

Ålesund

Riksantikvaren har nå behandlet søknaden og anser at den oppfyller vilkåra for tilskudd. Men tilskuddet for 2019 er på kun 250.000 kroner, og arbeidet må utføres innen 1.november i år.

– Vi har gitt mindre tilskudd enn det dere søker om. Riksantikvaren anser at det er en fordel med mest mulig egeninvolvering i utarbeiding av brannsikringsplaner, for å forankre det videre arbeidet med brannsikring godt. En stor del av arbeidet med utarbeiding av planene mener vi kommunens egne ansatte kan utføre, skriver seksjonssjef Harald Ibenholt i tildelingbrevet.