Ingen støtte til Pride?

Slik vil rådmannen fordele festivalstøtten i Ålesund

Formannskapet skal fordele 740.000 kr. i festivalstøtte i 2019. Ålesund Pride kan ende opp som svarteper.

Fra Jugendfest 2017. Momentiums festivaler har ikke søkt om festivalmidler fra kommunen de siste årene, men søker i år om 100.000 kroner.   Foto: Marius Simensen

Ålesund

I fjor vedtok bystyret nye retningslinjer for festivalstøtte i Ålesund kommune.