Ålesund parkering starter mulighetsstudie for å skaffe flere parkeringsplasser til sentrum:

Vil ha parkeringshall i Aspøyfjellet

Ålesund parkering vurderer mulighetene for å bygge en stor parkeringshall i Aspøyfjellet.

Parkeringstunnel i Aspøyfjellet: Daglig leder i Ålesund Parkering, Roar Salen, viser hvor Aspøyfjellet strekker seg. Her kan det komme en ny parkeringstunnel for Ålesund sentrum.  Foto: Marius Simensen

Ålesund

– Aspøyfjellet strekker seg fra Aksel Holms Plass til Skutvikskaret. Om det kan komme en parkeringshall i nord eller sør er ikke noe vi vet i dag. Det eneste vi vet er at det blir i fjellet, sier Roar Salen i Ålesund parkering.