Politikerne er positive til Pir

Et enstemmig Plan- og byggesakutvalg sier ja til nybygget Pir i Keiser Wilhelmsgate, men vil se flere alternativer til farge og utforming av spesielt vestveggen, før alt kan godkjennes.

Vestveggen: Kontorfellesskapet Pir. Idungården er søkt revet, og nybygget vil se slik ut. Ilustrasjonen viser fasaden som er tegnet av arkitekt Magnus Pettersen/ Mad Arkitekter i Oslo.  Foto: Foto: 3D Jan Ove Rust

Ålesund

– Utvalget er er først og fremst positive til at det tenkes og bygges nytt i sentrum, sier Sindre Nakken, leder av Plan- og byggesakutvalget i Ålesund.