Ålesund kommune

Kan ha tatt ulovlige gebyr for oljetanker

Ålesund har skrevet ut gebyrer for nedgravde oljetanker siden 2018. Gebyret kan være i strid med loven.

– Er dette lovlig? Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) stilte spørsmål om gebyret.   Foto: Staale Wattø

Ålesund

– Jeg har fått opplyst at Ålesund kommune i dag har ca. 1.360 nedgravde oljetanker, og at ca 200 av disse fortsatt kan være i bruk, sa Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) i formannskapet.