Dette kan bli utviklingsmodellen for sørsida

Formannskapet anbefaler partnerskapsmodellen for sørsida. Et kommunalt eid utviklingsselskap får det overordna ansvaret, mens investorer kan kjøpe seg inn i datterselskaper.

Arkitektkonkurranse: Skisse fra arkitektkonkurransen i 2011, som det danske firmaet JaJa Architects vant med konseptet Sundbyen som utgangspunkt for byutvikling av sørsida.   Foto: JaJa Architects

Ålesund

Kommunen har store visjoner for Ålesunds sentrale sørside, som i dag er preget av konteinerbygg og asfalt.