Budsjettsprekk:

Ålesund kommune bruker for mye penger

Ålesund kommune ligger an til å bruke 66 millioner kroner mer enn tildelt budsjettramme.

SPREKKER PÅ UTGIFTER: Ålesund kommune ligger igjen an til å sprekke på drifta.   Foto: Staale Wattø

Ålesund

Det viser årsprognosene for 2019 etter 1. tertial, som er omtrent som på samme tid i fjor.