Fortsatt underskudd på Bingsa: – Svært alvorlig

Drifta av avfallsanlegget på Bingsa ser nok en gang ut til å gå med underskudd.

Bingsa: Næringsdrift avfall i Bingsa fikk nok et år med røde tall i 2018. Her er metallsorteringsmaskinen/slagganlegget som skulle gi kommunen gode inntekter.  Foto: Nils Harald Ånstad

Ålesund

Det viste gjennomgangen av økonomien til Ålesund kommunes virksomheter i formannskapet forrige uke. Da fikk politikerne framlagt endelig årsregnskap for 2018 og tertialrapporter og prognoser for 2019.