Søker om utvida åpningstid i Korsatunnelen 

Byens snarveg bør ha åpent også om kvelden, mener Ålesund Sentrumsforening.

Korsatunnelen.  Foto: Sindre Halkjelsvik

Ålesund

Ålesund Sentrumsforening har søkt kommunen om et prøveprosjekt der Korsatunnelen er åpen også om kvelden i sommerhalvåret.

– Tunnelen er en av byens viktigste snarveger og binder byen sammen, samtidig som det er byens best bevarte hemmelighet, skriver styreleder Monica Molvær i søknaden.

Ved inngangen til tunnelen henger det skilt om åpningstider, men de stemmer ikke overens med de reelle åpningstidene, skriver Molvær. De reelle åpningstidene i dag skal være hverdager 8-18 og lørdager 09.30-17.

Sentrumsforeninga foreslår i stedet disse åpningstidene om sommeren: Klokka 07.30-23.00 på hverdager og 09.00-00.00 fredag og lørdag.

– Etter prøveprosjektet blir Ålesund Sentrumsforening gjerne med på evalueringen for å vurdere videre åpningstid for hele året, eller for en differensiert åpningstid for vinter/sommer, avslutter Ålesund Sentrumsforening i søknaden til kommunen.