Ålesund kommune fikk pålegg fra Arbeidstilsynet:

Avdekket manglende toalett

Arbeidstilsynet avdekket at ansatte manglet HMS-kort og godkjent toalett for ansatte.

Blir leikepark: Kommunen er i gang med å ordne vann og avløp til alle beboere. Deretter skal den gamle treningsbana til Rollon gjøres om til leikepark med ballbane, og parkeringsplasser for beboere bak fjellet.  Foto: Staale Wattø

Ålesund

Bak byfjellet i Ålesund er kommunen i gang med rehabilitering, graving og bygging.