Ber om midler til å videreføre Broen for ungdom som faller utenfor

Siden 2009 har Ålesund kommune utviklet tiltaket Broen, et alternativt tilbud for ungdom som faller fra videregående skole. Nå må politikerne bla opp en million ekstra for å fortsette tilbudet.

Praksisplass: Broen er en praksisplass for ungdom som står utenfor skole og arbeidsliv. Tekstiltrykk, foliering av vindu og bokbinding er noe av det ungdommene får prøve seg på under arbeidstreningen. Fra venstre: Jon Henriksen, produksjonsleder, Amalie Larsen Håvoll, miljøterapeut og Linda Havde, miljøterapeut  Foto: Staale Wattø

Ålesund

Broen er en praksisplass for ungdom fra 15 til 21 år som står utenfor skole og arbeidsliv, og hjelper rundt 20–25 ungdommer per skoleår.