Nytt vannbehandlingsanlegg i Ålesund:

– Vil ikke bygge i vannkanten

Tomtevalget for nytt vannbehandlingsanlegg i Ålesund splitter politikerne. Et knapt flertall ønsker Brusdalsvegen, til tross for at det er anslått å koste 50 millioner mer enn Rødset-alternativet.

Tomtevalg: Tre alternative plasseringer til nytt vannbehandlingsanlegg: I Holsfjellet (rød ring til venstre), i Brusdalsvegen 208 hvor Dekklageret ligger, eller på Rødset (til høyre). Rådmannen anbefaler Brusdalsvegen 208 (midterste rød ring).  Foto: Mona Skjong

Ålesund

Et sted må anlegget ligge, men hvor? Tomtevalget splittet formannskapet i Ålesund tirsdag.