Kommunen kjøper «Siffen»

Et enstemmig bystyre gikk inn for at kommunen kjøper idrettsanlegget «Siffen». Mest sannsynlig slipper SIF/Hessa å betale leie.

«Siffen»: Bystyret er positiv til at idrettslaget skal slippe å betale leie på 40.000 kroner i året, men ber om en egen politisk sak der det opplyses om økonomiske konsekvenser av en slik avtale.   Foto: Arkiv

Ålesund

Et enstemmig bystyre går inn for at kommunen kjøper grunnarealene der SIF/Hessa har sine anlegg. Kjøpesum inkl. omkostninger blir 2,2 millioner kroner. Pengene finansieres med: