Bystyret:

Vil at Broen skal fortsette – men gir ikke ekstra støtte i 2019

Siden 2009 har Ålesund kommune utviklet tiltaket Broen som et alternativ for ungdom som faller fra videregående skole. Prosjektet får ikke ekstra støtte i 2019, men bystyret ber den nye kommunen innarbeide dette i framtidige budsjett og økonomiplaner.

Broen i Vegsundet i Ålesund: Praksisplass for ungdom som står utenfor skole og arbeidsliv. Tilbudet gjelder for ungdom fra hele nordre Sunnmøre, Sula, Giske, Skodje, Haram, Sandøy, Ørskog, Stordal, Norddal, Sykkylven, Stranda og Ålesund kommune.  Foto: Staale Wattø

Ålesund

Bystyret hadde oppe sak om Broen, og fulgte tilrådninga fra Kultur- og oppvekstutvalget: