Skolekapasitet i Ålesund kommune:

I disse brakkene skulle tre skoleklasser ha undervisning – nå er de ikke klare før til nyttår

Ellingsøy barne- og ungdomssskole er godkjent for 200 elever, men har nå 276. De nye brakkene som skulle avhjelpe situasjonen, er ikke klare.

Klasserom: Brakker satt opp i plana ved Ellingsøy ungdomsskole. Her skal tre klasser ha undervisning, men foreløpig er ikke klasserommene klare til å tas i bruk.   Foto: Nils-Harald Ånstad

Ålesund

Også Ellingsøy barne- og ungdomsskole må gjøre stadige grep for å få flere klasserom. 40 elever har i dag undervisning i brakke.