For elever fra Skarbøvika til Hessa skole:

Foreldre ønsker gratis skoleskyss: – Denne skolevegen er ikke trygg

FAU på Hessa barneskole foreslår at elever fra Skarbøvika får dekket kostnader til skoleskyss på grunn av den trafikkfarlige skolevegen.

Skoleveg: Skolevegen ved Hessa skole er ansett som trafikkfarlig av mange foreldre og av skolen, som flere ganger har etterlyst tiltak. Biler og personer på bildet har ikke noe med saken å gjøre.  Foto: Marius Simensen

Ålesund

Foreldreutvalget ved Hessa skole har sendt brev til bydelsutvalget med forslaget. FAU viser til at befolkningen har økt drastisk på Hessa, at skolekapasiteten er sprengt og at biltrafikken øker.