Planforslag om friområde og boligbygging:

Politikere på befaring på Prinsen

Tirsdag kveld skulle politikerne i plan- og byggesaksutvalget ta stilling til planforslaget for Prinsen-området og grunneiernes ønske om boligutbygging.

Prinsen: Friluftsområdet ved Prinsen camping. Campingplassen er nå nedlagt, og eierne driver utleie.   Foto: Alexander Worren

Ålesund

Det er politikerne fra «gamle Ålesund» som får saka opp i plan- og byggesaksutvalget. De var på befaring i Ratvika og Prinsen badeplass.