Rådmann Astrid Eidsvik:

Ålesund kommune kan redde Spjelkavik Arena

Rådmannen anbefaler at Ålesund kommune dekker kostnadene for fjerning av forurenset masse, og går inn som leietaker av Spjelkavik Arena. Det kan sikre at hallen bygges med tre flater.

Spjelkavik Arena: Sveip over bildet for å se hvor hallen i Spjelkavika er planlagt plassert i landskapet. Dette er ikke endelige tegninger, endringer vil trolig komme.

Ålesund

Det er prosjektrådmann Astrid Eidsviks framlagte innstilling når saka skal opp for formannskapet neste onsdag, 27. november. Før kommunestyret i nye Ålesund tar endelig beslutning i desember.