Tillitsvalgte om målform i nye Ålesund:

Ansatte kritiske til å bli nynorsk-kommune: – Føler det blir påtvunget oss

– La ansatte få skrive på den målformen de behersker best, oppfordrer tillitsvalgte på vegne av arbeidstakerne i nye Ålesund kommune.

Demokratisk: – Vi mener skriftspråket bør være valgfritt. Det er vel ingen ting som er mer demokratisk enn det, sier Hanne Tonning, hovedtillitsvalgt for Delta. Her med Lars Rinddal, hovedverneombud i Ålesund kommune.   Foto: Nils Harald Ånstad

Ålesund

Høringssvaret fra de tillitsvalgte er sendt til rådmann Astrid Eidsvik og gjelder saka som skal opp i formannskapet på onsdag: Målvedtak for Ålesund kommune fra 1.1.2020.