Disse har søkt på lederstillinger i Ålesund kommune

Ålesund kommune skal ansette ny virksomhetsleder for plan, byggesak og geodata, samt ny plansjef (avdelingsleder). Her er søkerlista.

Søkt på lederstilling: Kjell Sandli, tidligere leder for Hamnsundsambandet AS, er blant søkerne til stillingen som virksomhetsleder for plan, byggesak og geodata. Han er for øyeblikket rådgiver og planlegger i Ålesund, en stilling han begynte i 1. november.   Foto: Staale Wattø

Ålesund

Lederstillingene ble lyst ut før jul med oppstart 1.1.2020. I likhet med virksomhetslederstillingen for vann og avløp, er kommunen forsinket i prosessen. Det er ikke ansatt en plansjef fordi det gjenstår noen avklaringer.