Kutta i sjukehuspsykiatri:

– Hvorfor skal de endre på noe vi har så stort behov for?

Overlege Sturla Sperre Sandvik frykter at demente skal legges inn på ordinær psykiatrisk avdeling og ende opp med et langt dårligere tilbud.

Stort behov: Det er stadig kø for å få plass på sengeposten.  – Spesielt pasienter med behov for skjerming kan oppleve å måtte vente på et lovpålagt tilbud, eller bli tatt imot på andre avdelinger uten spesialkompetanse for behandling av eldre, sier Sandvik.   Foto: Nils Harald Ånstad

Ålesund

– Tilbudet er ikke så synlig. Oppfatninga er nok at fordi ingen merker så mye til oss, så vil ikke folk merke at vi forsvinner.