Lønnsutgiftene 122 mill. over budsjett – full stillingsstopp i Ålesund kommune

Kommunene som utgjør nye Ålesund hadde et netto driftsresultat på minus 126 millioner kroner i 2019, viser de foreløpige regnskapstalla. Kommunedirektør Astrid Eidsvik har innført full ansettelsesstopp.

Ikke bærekraftig: Drifta i Ålesund er ikke bærekraftig, og det må gjøres omprioriteringer, sa økonomisjef i Ålesund kommune, Lars Fylling, da han orienterte politikerne i formannskapet tirsdag.  Foto: Sofie Svanes Flem

Ålesund

Tirsdag orienterte økonomisjef Lars Fylling formannskapet om økonomien. De foreløpige regnskapstalla fra de fem kommunene som har slått seg sammen er ikke lystig lesing: