Første by i Norge:

Så bærekraftig er Ålesund, Sula og Giske – etter FNs kriterier

Vi bruker enormt med strøm og vann, og har mye å gå på når det gjelder sykkel og kollektivtransport. Det er noe av det den første FN-rapporten om Ålesund viser.

FN-analyse: De siste tre åra har over 100 byer over hele verden blitt evaluert av FN. Nå er Ålesund blant dem.   Foto: Staale Wattø

Ålesund

Som første by i Norge har byregion Ålesund (nye Ålesund, Sula og Giske kommuner) blitt kartlagt opp mot FNs kriterier for smarte bærekraftige byer.