Advarer unge mot å samle seg på kjøpesentra

Politi, kommune og skoler har fått bekymringsmeldinger om at unge og barn samles i grupper, og dermed eksponerer seg for smittefare. De ber foreldrene ta grep.

  Foto: Staale Wattø

Ålesund


Torsdag gikk politiet ut med innstendige oppfordringer til foreldre, foresatte og unge via Facebook og Twitter.

Politiet sendte også meldinger til foreldre via skolene.

- Vi har blitt kontaktet av ansatte i helsevesenet som uttrykker stor bekymring knyttet til at barn og ungdom i lediggang nå samles i grupper, og dermed eksponerer seg for smittefare, skriver politiets nettpatrulje i Møre og Romsdal på Facebook.

- Øker smittefaren

Tilbakemeldinger politiet har mottatt viser at på spesielt kjøpesentre samles større grupper med barn og ungdom.

- Dersom tiltakene som helse har satt i verk skal fungere, er det kritisk at ALLE innbyggere retter seg etter disse. Skal tiltaket med stengte skoler fungere som tiltenkt MÅ man forholde seg til oppfordringer fra Folkehelseinstituttet, skriver politiet.

Vi har blitt kontaktet av ansatte i helsevesenet som uttrykker stor bekymring knyttet til at barn og ungdom i lediggang nå samles i grupper, og dermed eksponerer seg for smittefare.

Tilbakemeldinger vi har mottatt viser at på spesielt kjøpesentre samles større grupper med barn og ungdom.

Dersom tiltakene som helse har satt i verk skal fungere, er det kritisk at ALLE innbyggere retter seg etter disse. Skal tiltaket med stengte skoler fungere som tiltenkt MÅ man forholde seg til oppfordringer fra Folkehelseinstituttet. Situasjonen er nå at ungdommer samles og øker smittefaren for sine omgivelser.

Som Sunnmørsposten har skrevet i livestudioet har også Ålesund kommune gått ut med ei fellesmelding til alle skoler om at de har fått tilbakemelding om at barn og unge samles på kjøpesentra.

– Vi har bedt om at de oppfordrer foreldre til å bidra til at man følger rådene fra Folkehelseinstituttet om at en ikke skal ferdes på områder hvor det samles mange mennesker, sier kommunalsjef for opplæring Bjørn Ivar Rødal til Sunnmørsposten.

Politiet ber foreldre gå foran som gode rollemodeller for barn og unge.

-Snakk om hvorfor det er kritisk med en ekstra innsats. Unnå større samlinger av mennesker. Smitteverntiltakene påvirker oss alle,skriver politiet. Til syvende og sist er dette en felles dugnad for å begrense tap av menneskeliv.