Avgiftene øker med 100 prosent:

Nytt gebyr gir smell for borettslag: – Rart å ikke varsle før en så stor endring

Mange borettslag i Ålesund reagerer på gebyret for vann og avløp. Et nytt abonnementsgebyr per boenhet ble vedtatt like før jul - men for de fleste kom regninga i mars 2020 som et sjokk.

Stusser over prisøkning: Pål Nes, styreleder i borettslaget Torvteigen 2, er blant dem som reagerer på det nye gebyret for borettslag i Ålesund kommune. 

Ålesund

Pål Nes, styreleder i borettslaget Torvteigen 2 er blant dem som reagerer på det nye gebyret for borettslag i Ålesund kommune. Borettslaget med 126 boenheter får ei ekstraregning i 2020 på over 450.000 kroner, ifølge Nes.