Ikke helt knirkefritt med digitalt kommunestyremøte:

– Uforsvarlig å ha et møte på denne måten

Erfaringene undervegs i det første digitale kommunestyremøtet var delte. Politikerportalen, systemet der politikerne sender inn alternative forslag, brøt sammen undervegs, og flere mente møtet burde avbrytes da.

Ikke fornøyd: – Dette er for dårlig. Jeg forventer at en administrasjon med ledelse med millionlønninger klarer å teste ut systemet og sørge for at det fungerer. Det er et minimumskrav, sier Eva-Brit Langva (MDG).  Foto: Camilla Hjelmeseth

Ålesund

– Jeg ble mer og mer frustrert. Det var flere som sa fra at dette ikke fungerte og mente at vi burde stoppe, uten at det ble tatt på alvor, sier Eva-Brit Langva, kommunestyrerepresentant for MDG.