Kommunestyret:

Ålesund støtter Moria-opprop

Ordføreren og Ålesund kommunestyre støtter oppropet til regjeringen om å hjelpe utsatte barn i Moria-leiren på Lesvos.
Ålesund

Det ble vedtatt med 40 mot 35 stemmer i Ålesund kommunestyre.