Ingen endelig avklaring for Vaksvika og Skarbø:

Vil kartlegge bruken av grendahus i Ålesund

Kommunestyret ønsker en full oversikt over kommunale bygg som blir brukt som grendahus og hva slags ordninger og avtaler som gjelder for disse.

Skarbø skule: Skarbø var i bruk som skole fram til våren 2018. Ørskog kommunestyre vedtok 29. september i fjor at kommunen skulle inngå avtale med Skarbø krinslag om vederlagsfri bruk av gymsaler, kjøkken, garderober og gang.   Foto: Staale Wattø

Ålesund

Kommunestyret ønsker også at bruken av slike grendahus kartlegges.